• Home
 • Introductie
 • Trainingsaanbod
 • Coaching
 • Cursussen
 • Workshops
 • Acteerwerk
 • Regisseren
 • Teambuilding
 • Begeleide Intervisie
 • Folders
 • Aanmelding en contact
 • Publicaties & foto's
 •  

  Acteren bij o.a. trainingen (trainingsacteur/rollenspelacteur)

  De trainingsacteur ondersteund de trainingen, opleidingen en assessments door het spelen van een praktijksituatie.

  Een training wordt waardevoller met een trainingsacteur
  Belangrijk is dat je kunt oefenen in een rollenspel, ervarend kunt leren, vooral doen en opnieuw proberen, gebruikmakend van de nieuwe vaardigheden en handvatten in de training, inspiratie en herkenning ervaren door te kijken hoe anderen het aanpakken, meedenken, direct feedback krijgen van de acteur die jou op een opbouwende manier teruggeeft hoe jouw communicatie heeft gewerkt en hoe je overkomt; dit geeft de deelnemer de unieke kans om te ontdekken hoe hij/zij over kan komen.
  In de oefensituaties kunnen de deelnemers hun valkuilen ontdekken, waar ze sterk in zijn en waar hun grenzen liggen.
  De training is erop gericht dat mensen zichzelf als instrument gebruiken en hun professionele vaardigheden uitbouwen en inzetten. Niet alleen de trainer, maar ook de acteur zorgt voor een veilig klimaat.

  Samenwerking tussen acteur en de trainer/opdrachtgever
  De trainingsacteur ondersteunt het doel van de trainer, vaak gaat de training over communicatie en vaardigheden, zoals leren omgaan met conflicten of omgaan met lastig gedrag. Na overleg met de trainer over wat zijn/haar verwachtingen zijn van de trainingsacteur, het ontvangen van de nodige informatie over de deelnemersgroep, het bepalen van wat er getraind moet worden in de probleemsituaties en over welke praktijksituaties/probleemsituaties (rollenspel) er geoefend moet worden, worden er afspraken gemaakt. Soms wordt er door de trainer vooraf, met ondersteuning van de acteur een uitgebreide casus op papier gezet.

  Het rollenspel/simulatiespel
  De acteur zet een zo levensecht mogelijke personage met een bepaald gedrag neer en een speelbare herkenbare probleem/praktijksituatie. De probleem/praktijksituatie is uitgewerkt zoals de deelnemers die in hun werk kunnen tegenkomen (b.v. een cliënt: jongen met ernstige gedragsproblemen die vaak agressief kan reageren heeft een time-out gesprek met een begeleider van een opvanghuis) en de geleerde gesprekstechnieken worden geoefend in het rollenspel. De jongen in het voorbeeld wordt gespeeld door de acteur en de begeleider door een van de deelnemers (die als begeleider werkt in een opvanghuis). Soms kan het leerzaam zijn dat de deelnemers de cliënt spelen en de acteur de begeleider.
  De acteur blijft aansluiten bij de deelnemer die in het rollenspel oefent. De acteur reageert tijdens het rollenspel altijd op het gedrag en de manier van communiceren van de deelnemer (b.v. als een deelnemer op een lacherige manier zegt: ‘ Je moet nu stoppen' en de trainingsacteur zegt: 'Geloof je het zelf’ en stopt zijn overgrenzend gedrag niet).

  Feedback door acteur
  Een deelnemer, de acteur of de trainer kan een time-out aangeven en de kijkende deelnemers, de trainer maar ook de acteur geven tips aan degene die de begeleidersrol doet, of iemand anders gaat de begeleidersrol spelen.
  Na het rollenspel krijgen de deelnemers feedback van de acteur die de rol speelt en in de huid is gekropen van b.v. een jongen met gedragsproblemen, een teleurgestelde klant, een manipulerende vrouw, een verslaafde, een man met psychische problemen, een zakelijke opdrachtgever enz. Dit geeft de deelnemer de unieke kans om te ontdekken hoe hij/zij met het gedrag van b.v. het personage (cliënt) omgaat, bewust wordt van haar/zijn zwakke kanten, hoe hij/zij overkomt en door welke (verbale en non-verbale) communicatie er effect is bereikt.

  Een (trainings)acteur als ondersteuning bij een assessment
  Een assessment helpt de werkgever een juiste inschatting te maken of een persoon geschikt is voor een bepaalde functie. Dit gebeurt door het toetsen van de vaardigheden van een kandidaat in een zoveel mogelijk lijkende praktijksituatie/ simulatie/rollenspel. De rollenspellen die daarvoor worden gebruikt dekken in principe de competenties af die in de taakomschrijving vermeld staan. Een acteur speelt verschillende situaties zoals een functioneringsgesprek, verkoopgesprek, helpend gesprek, management overleg, gesprek met de leidinggevende, gesprek met instanties enz.

  Acteren bij trainingen (trainings)acteur als ondersteuning bij opleidingen
  Een opleiding wil de studenten opleiden tot deskundige in een bepaald vak. De acteurs ondersteunen de overgebrachte theorie van de docenten met het spelen van praktijkvoorbeelden/rollenspel/simulatie, door het spelen van bepaalde personages zoals een cliënt/klant met lastig gedrag in situaties de gerelateerd zijn aan een vakgebied. Zij kunnen hierdoor verschillende vaardigheden oefenen in verschillende situaties zoals een verkoopgesprek, een intakegesprek, een slechtnieuwsgesprek, managementoverleg enz.

  Kosten en aanmelding
  De prijs voor dit acteerwerk is afhankelijk van de duur en de voorbereiding. Wij willen u graag meer informatie geven en een offerte sturen over de training Communicatie & Bewustwording. U kunt ons bellen of mailen (zie contact).

  De trainer
  Annelies Duinmeijer is een ervaren trainer. Zij heeft psychologie gestudeerd, is o.a. deskundig op het gebied van communicatie, is een ervaren coach, ook in het ondersteunen van sprekers voor groepen, heeft bekendheid gekregen met o.a. haar cursussen Acteren & Bewustwording en is een professionele (trainings)acteur. (zie verder wie zijn wij, coaching, training profileren en leren presenteren en cursussen).

   

   

   

  top