• Home
 • Introductie
 • Trainingsaanbod
 • Coaching
 • Cursussen
 • Workshops
 • Acteerwerk
 • Regisseren
 • Teambuilding
 • Begeleide Intervisie
 • Folders
 • Aanmelding en contact
 • Publicaties & foto's
 •  

  Interactief theaterworkshop voor specifieke groepen

  Voor wie
  Bedoeld voor vrouwen, ouderen, mensen met psychische problemen, (ex) verslaafden, probleemjongeren, mensen met een andere etniciteit, dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld, slachtoffers van seksueel geweld.
  Deze interactief theaterworkshop is bedoeld voor mensen die in een onderdrukte positie verkeren. Dat geldt zowel voor achterstandsgroepen als mensen in conflictsituaties in de wijk, in het gezin, op school of op het werk.

  Inhoud
  Wij willen kwetsbare, onderdrukte en/of moeilijk hanteerbare mensen via interactief theater een stem geven en een strategie ontwikkelen om hun doelen te bereiken. We willen ze de kans geven om te leren maar ook om hun kennis en ervaring te delen met anderen. We willen mogelijkheden bieden om een positieve identiteit te ontwikkelen en om bindingen met de sociale omgeving te herstellen en te verdiepen.

  Wij gaan samen met de jullie op zoek naar jullie dromen, wat kun je doen, wat houdt je tegen om deze dromen te verwezenlijken en wat zou je kunnen doen om je meer gewaardeerd te voelen in jouw situatie in de wijk, het opvanghuis of bejaardenhuis, het gezin, op school of op het werk.
  Vervolgens maken we samen beelden en vanuit deze beelden maken we korte scènes die kunnen leiden tot een korte voorstelling waarin elke deelnemer de hoofdrol heeft. Soms laten we de deelnemers de rol van zijn/haar zogenaamde tegenstander spelen om je meer in te kunnen leven in die ander. Spelenderwijs zullen er acteertechnieken geleerd worden en de nodige coaching geboden worden. Ook andere thema’s en onderwerpen zijn mogelijk.
  In overleg eindigen we met een presentatie voor publiek (familie, organisatie enz.)

  Vorm
  Interactief theaterworkshop als middel:
 • dialoog als alternatief voor discussie en debat
 • gereedschap om conflicten constructief op te lossen
 • een gemeenschappelijke taal, n.l. van het beeld om onderlinge communicatie te democratiseren
 • laten zien dat alleen communicatie op gelijkwaardige basis leidt tot een gemeenschapsgevoel

  Resultaat
 • Bewustwording van eigen visie op de realiteit
 • Je kunt gemotiveerd raken om je dromen te verwezenlijken
 • Je leert haalbare doelen te stellen in de richting van je dromen
 • Je leert sociale vaardigheden en gesprekstechnieken
 • Je wordt meer bewust van je handelen, van je verantwoordelijkheden
 • Je leert dat de mening van jou even belangrijk is als die van een ander en andersom
 • Dat conflicten alleen via een dialoog duurzaam kunnen worden opgelost
 • Dat de deelnemer meer zelfwaardering krijgt
 • Ervaring met enkele acteertechnieken
 • Kosten en aanmelding
  Deze workshop heeft een traject nodig van 10 dagdelen. Een dag(deel) per week of 5 dagen achter elkaar. De prijs voor deze workshop is afhankelijk van uw wensen. Wij willen u graag meer informatie geven en een offerte sturen over de interactief theaterworkshop. U kunt ons bellen of mailen (zie contact)

  De trainer
  Annelies Duinmeijer is een ervaren trainer, acteur en regisseur en zal in samenwerking met een of meerdere acteurs van theatergroep DAT deze workshop geven.

  Naast acteren, regisseren van interactief theatergroep DAT geef ik trainingen & coaching voor bedrijven en particulieren. Ik heb o.a. toneelopleidingen gevolgd, maatschappelijkwerk en psychologie gestudeerd, een erkende opleiding coaching gedaan en meer dan 20 jaar ervaring in de GGZ. (zie verder, wie zijn wij, coaching, trainingen en andere toneelcursussen en acteren & bewustwordingscursussen)

   

  top