• Home
 • Introductie
 • Trainingsaanbod
 • Coaching
 • Cursussen
 • Workshops
 • Acteerwerk
 • Regisseren
 • Teambuilding
 • Begeleide Intervisie
 • Folders
 • Aanmelding en contact
 • Publicaties & foto's
 •  

  Aanbod trainingsacteurs en bedrijfstheater


  Duinmeijer Acteer & Trainingswerk levert trainingsacteurs
 • voor het spelen van een rollenspel (of wel simulaties) ter ondersteuning
 • van uw trainingen, opleidingen en assessments. (zie acteren bij o.a. trainingen)
 • voor het spelen van prikkelende en/of grappige acts als ondersteuning bij congressen en themabijeenkomsten
 • die op verschillende interactieve theatrale manieren een dialoog tot stand willen brengen om tot sociale verandering te komen (verbetertheater, terugspeeltheater, forumtheater, interactieve theaterworkshop, samen theater maken)

 • De volgende theatrale vormen voor bedrijfstheater worden geboden:
 • acteren van praktijksituaties (trainingsacteur/rollenspelacteur) (zie acteren bij trainingen)
 • acts bij o.a. een opening, afsluiting of het prikkelen van een lezing (zie acts)
 • verbetertheater ofwel regietheater (zie verder op deze pagina)
 • forumtheater (zie verder op deze pagina)
 • interactieve theaterworkshop voor specifieke groepen, zoals slachtoffers van huiselijk geweld, (ex)verslaafden, probleemjongeren, slachtoffers van seksueel geweld (zie interactieve theaterworkshops voor specifieke groepen)
 • interactief theater DAT, werkend vanuit een actueel maatschappelijk probleem (zie interactief theatergroep DAT)
 • in een dag een voorstelling maken; deelnemers maken, met ondersteuning van een regisseur/trainer, een korte voorstelling (zie in een dag een voorstelling maken)
 • theatraal evalueren, veel gebruikt vóór en na een reorganisatie. Managers of andere deelnemers maken samen m.b.v. een acteur/regisseur een scène over hun beeld van het verleden, heden en toekomst (zie theatraal evalueren)
 • Verbetertheater of regietheater:
  Een scène wordt gespeeld door 2 of meer acteurs die zowel goed gedrag als fout gedrag spelen. Na een eerste keer spelen mag het publiek bij opnieuw spelen het spel stopzetten en aangeven hoe men wil dat een van hen het anders moet doen. Het geheel wordt door een spelleider van Duinmeijer Acteer & Trainingswerk geleid, die ook kleine rollen vervult. Betekenisvol in deze vorm is dat het publiek een actieve rol krijgt, maar passief blijft door het aan de acteurs over te laten (= het passieve regiemodel). Er is ook een nog actievere rol voor het publiek mogelijk, namelijk door de suggesties zelf te spelen en de trainingsacteur te vervangen (= het actieve regiemodel/inspringspel). Door de regieaanwijzing en de suggesties zorgt het publiek voor een verandering van handelen, waardoor ook de reactie van de ander verandert en er een compleet nieuwe situatie ontstaat.
  We spelen graag op verzoek van bedrijven en organisaties relevante scènes met een (probleem)situaties. U kunt o.a. denken aan scènes die gaan over kindermishandeling, een arts in gesprek met een manager die niet wil onderkennen dat hij een burnout heeft, slechtnieuwsgesprekken, agressie in de klas, omgaan met overlast, omgaan met dak- en thuisloze mensen, pesten, huiselijk geweld of 2 zussen waarvan één zus psychiatrische problemen heeft, enz.

  Forumtheater:
  Er kunnen scènes gespeeld worden waarin een bepaald probleem tussen 2 of meer mensen speelt en waarbij het publiek af en toe om advies wordt gevraagd. Deze problemen kunnen gaan over slechtnieuwsgesprekken, opvoedkundige problemen tussen ouders en kind, conflicten in de relationele sfeer, specifieke problemen als omgaan met loverboysslachtoffers, met een alcoholverslaafde moeder enz.
  Een scène gespeeld door 2 acteurs, b.v. een dochter die psychische problemen heeft en een moeder die niet weet niet hoe ze haar dochter moet ondersteunen en af en toe tips van het publiek vraagt over hoe ze met haar dochter moet omgaan, hoe haar te steunen en te adviseren.

  Kosten en aanmelding
  De prijs voor deze 2 bovenstaande interactieve theatervoorstellingen/trainingen is afhankelijk van uw wensen. Wij willen u graag meer informatie geven en een offerte sturen over de interactieve theatervoorstelling/training. U kunt ons bellen of mailen (zie contact)

  De acteur (s)
  Annelies Duinmeijer is een ervaren acteur en regisseur en zal in samenwerking met andere spelers van theatergroep DAT deze interactieve theatervoorstelling geven.

  Naast acteren, regisseren van interactief theatergroep DAT geef ik trainingen & coaching voor bedrijven en particulieren. Ik heb o.a. toneelopleidingen gevolgd, maatschappelijkwerk en psychologie gestudeerd, een erkende opleiding coaching gedaan en meer dan 20 jaar ervaring in de GGZ. (zie verder, wie zijn wij, coaching, trainingen en andere toneelcursussen en acteren & bewustwordingscursussen)

   

   

   

  top