• Home
 • Introductie
 • Trainingsaanbod
 • Coaching
 • Cursussen
 • Workshops
 • Acteerwerk
 • Regisseren
 • Teambuilding
 • Begeleide Intervisie
 • Folders
 • Aanmelding en contact
 • Publicaties & foto's
 •  

  De kracht en de visie van

  Duinmeijer Acteer & Trainingswerk

  Annelies Duinmeijer is trainer, acteur, coach, regisseur en theatermaker.
  Een trainer met meerdere deskundigheidsgebieden, kwaliteit biedt en efficiëntie laat zien. Een veel gevraagd trainingsacteur die voor alle rollen snel inzetbaar is en weet hoe je iets overbrengt. Ze is een ervaren trainer die èn psychologie heeft gestudeerd èn professioneel acteur is, weet hoe met mensen om te gaan, mensen te motiveren en te inspireren. Ze maakt passende trainingen en workshops en gebruikt herkenbare probleemsituaties.
  Annelies is een regisseur/acteur/theatermaker die de onderlaag van de personages weet te vinden, het samenspel/de interacties tussen mensen weet te raken en de dialoog aangaat met het publiek. Zij weet door de studie psychologie en het werken in de hulpverlening de verbinding te leggen tussen erkenning en vormgeving.
  Theatergroep DAT (theatergroep Duinmeijer Acteer & Trainingswerk), opgericht door Annelies, maakt interactief theater over een actueel maatschappelijk probleem.
  Annelies maakt ook gebruik van haar mogelijkheden en ervaring als acteur, regisseur, psycholoog en coach door o.a. podiumkunstenaars te coachen.

  Ook de andere (freelance) trainers hebben iets op het gebied van psychologie of hulpverlening gedaan en zijn acteurs.

  Duinmeijer Acteer & Trainingswerk is snel beschikbaar en levert veel kwaliteit voor minder geld.

  Graag wil ik mensen inspireren, hun kansen laten benutten door hen bewust te laten worden van hun mogelijkheden, zodat persoonlijke groei, ontwikkeling en creativiteit in werk en privé meer ruimte en erkenning krijgen.

  Blokkades, niet effectief handelen: de oorzaak hiervan zit vaak verborgen in inefficiënte gedachten, zoals steeds maar dingen te moeten (b.v. ‘Ik moet alles zelf kunnen'). Je leert ze los te laten door ze om te zetten in efficiënte gedachten (b.v. ‘Ik hoef niet alles alleen op te lossen' of ‘Het is niet alleen verstandig om advies aan een deskundige te vragen, maar ook professioneel’) (zie cursus Acteren & Bewustwording).

  Psychische klachten kunnen worden verminderd en soms zelfs voorkomen worden als je leert te zeggen wat je bedoelt en voor jezelf leert opkomen

  Ik werk meestal oplossingsgericht, d.w.z. ik kijk naar wat wèl goed werkt i.p.v. wat werkt niet goed en leer mensen positief te kijken naar zichzelf (citaat uit de folder coaching).

  Leer te leven in het ‘nu’ en leer om te gaan met veranderingen door te leren loslaten

  Duinmeijer Acteer & Trainingswerk biedt:
 • kennis van zaken
 • inspirerende effectieve trainingen, cursussen, coaching en acteerwerk waar je snel bewust wordt van je niet gebruikte mogelijkheden en deze beter leert te benutten
 • gedrevenheid
 • passie om mensen te inspireren om o.a. gebruik te maken van hun eigen rugzak
 • creatief inspelen op de situatie van nu, met de groep/het publiek
 • positieve energie
 • effectieve werkwijze van ervarend leren door ook gebruik te maken van oefeningen uit de acteerhoek, naast de methode die geïnspireerd is door communicatietheorieën en de psychologie (zoals RET, cognitieve gedragstherapie, TA, oplossingsgerichte methode, gestalttherapie)
 • een ondersteunende rol als trainingsacteur in rollenspellen met waardevolle feedback
 • specialisme in het maken van act’s, (wijk)theater en interactief theater met een maatschappelijke context
 • inleving en relativeringsvermogen
 • heldere feedback
 • het vormgeven van ideeën
 • intuïtief vermogen
 • gastvrijheid, openheid en vertrouwen
 • De combinatie van verschillende methoden die in de trainingen gebruikt worden zijn geïnspireerd door de communicatietheorieën en de psychologie (RET, cognitieve Gedragstherapie, TA, oplossingsgerichte methode, Gestalttherapie) en vanuit de methode en technieken uit de acteerhoek (stem en beweging, fysieke acteertechnieken en de methode van Stanislavski).

  Leren overbrengen wat je wilt zeggen kan een mooie uitdaging zijn. Communiceren is 30% verbaal overbrengen wat je bedoelt en 70% non verbale communicatie

  Annelies Duinmeijer is deskundig
 • als psychosociaal hulpverlener, acteur, trainer, regisseur en coach
 • op verschillende vakgebieden zoals psychologie, communicatietechnieken, training, coaching en counseling, (cursus & workshop)docentschap, psychosociale begeleiding, supervisie, regisseren, acteren, leiding geven en podiumkunst
 • en heeft kennis van het Amsterdamse maatschappelijke geestelijke gezondheidszorgnetwerk (25 jaar ervaring)
 • op het gebied van jeugd- en jongerenhulpverlening, hulpverlening aan dak- en thuislozen, mensen met ernstige gedragsproblemen, mensen met psychiatrische problemen, mensen met verslavingsproblemen en anderen die tussen het wal en het schip vallen (12 jaar GGD Amsterdam)
 • op het gebied van zwerfjongerenhulpverlening (12 jaar zorgcoördinator zwerfjongeren in Amsterdam)
 • op het gebied van vrouwenhulpverlening (4 jaar in de vrouwenhulpverlening gewerkt)
 • op acteergebied, heeft veel ervaring met acteertechnieken, improvisatie, fysiek theater en de methode van Stanislavski
 • regisseert door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de spelers

  De visie en uitgangspunten van Duinmeijer Acteer & Trainingswerk :
 • Als je beseft dat je niets moet, heb je meer contact met je eigen drijfveren
 • Als je wilt leven in het nu, zoals jij dat wilt, dan ben je bereid los te laten
 • Effectief communiceren is o.a. bewust zijn van inefficiënte gedachten en gebruik maken van effectieve gedachten
 • Opkomen voor jezelf is niet kenbaar maken wat je niet wilt, maar het kenbaar maken van met name je gevoel en wat je wenst (zie de 5 G’s van de Duinmeijer- methode: gebeurtenis, gevolg, gevoel, geef aan wat je wilt en ga na of de ander jou begrepen heeft)
 • Bewust kiezen voor wat je leuk vindt. Leef je dromen. Gun jezelf kansen
 • Bewust worden van eigen mogelijkheden en inspiratie; het vormgeven van eigen ervaringen, gevoelens en ideeën is een creatief proces, niet alleen voor podiumkunstenaars
 • luisteren naar je gevoel en de signalen van je lichaam om open te kunnen staan voor je intuïtie
 • kijken naar wat er wel goed gaat i.p.v.wat er niet goed gaat
 • top