• Home
 • Introductie
 • Trainingsaanbod
 • Coaching
 • Cursussen
 • Workshops
 • Acteerwerk
 • Regisseren
 • Teambuilding
 • Begeleide Intervisie
 • Folders
 • Aanmelding en contact
 • Publicaties & foto's
 •  

  Agressietraining

  In deze training leer je hoe je met agressie om kunt gaan, hoe agressief gedrag te deëscaleren en waar je aan moet denken om een functioneel agressiebeleid te maken in je instelling. Medewerkers in de maatschappelijke opvang, scholen of dienstverlenende organisaties enz. kunnen te maken hebben met agressie op het werk. Agressie is verbaal of non-verbaal gedrag dat je emotioneel raakt, waardoor je je bedreigd kan voelen. Agressie is niet altijd te voorkomen, maar het is wel mogelijk om bepaalde vormen van agressie te sturen. Hoe? Dat leer je op een praktische manier in deze training door o.a. te oefenen a.d.h.v. richtlijnen in een rollenspel.
  Agressie kent 3 fasen: preventief, actueel en achteraf. Voor elke fase is het belangrijk om met elkaar, als team, te praten over agressie en afspraken (agressiebeleid) te maken om agressie zoveel mogelijk te voorkomen.

  Voor wie
  Voor hulpverleners, dienstverleners, mensen in de zorg, docenten, leerlingenbegeleiders, baliemedewerkers en vrijwilligers.

  Inhoud
  Je krijgt praktische informatie over hoe je met agressie kunt omgaan, over deëscaleren, je leert vormen van agressie zoals emotionele agressie, instrumentele agressie en willekeurige agressie, verschillende niveaus van agressie van agitatie, verbaal/fysiek tot fysiek gewelddadig gedrag en a.d.h.v. een checklist wordt er een agressiebeleid besproken.
  Je kunt jouw probleemsituaties inbrengen en verschillende vaardigheden oefenen in een rollenspel. Je krijgt vervolgens feedback van de acteur die de rol speelt en in de huid is gekropen van b.v. een (zwerf)probleemjongere, een zeer teleurgestelde klant, een manipulerende vrouw, een verslaafde en/of een persoon met psychische problemen enz., wat jou de unieke kans geeft om te ontdekken hoe jij met agressie omgaat. In het rollenspel wordt aandacht besteed aan de volgende punten:

 • Hoe voorkom je agressie
 • Hoe ga je effectief om met een situatie die geëscaleerd is
 • Hoe ondersteun je een collega in een situatie waar agressie speelt
 • Hoe leer je je emoties in de hand te houden
 • Wat is de invloed van non-verbaal gedrag
 • Welk gedrag werkt escalerend en welk gedrag juist deëscalerend
 • Hoe kun je de emotie van de ander beïnvloeden
 • Wanneer en hoe kun je het beste grenzen stellen en directief optreden.om te ontdekken hoe ondersteunend jij overkomt bij b.v. deze personen in een rollenspel.

  Vorm
  Naast informatie over hoe je met agressie kunt omgaan, hoe agressie te voorkomen, agressie te deëscaleren enz., worden er technieken, en handvatten en advies geboden hoe je een agressiebeleid kan maken. Met name wordt er geoefend, zodat iedereen praktisch leert omgaan met probleemsituaties met verschillende agressieniveaus om zoveel mogelijk zijn eigen veiligheid te kunnen waarborgen, geen onnodige risico’s te lopen, niet te hoeven weglopen voor dit overgrenzend gedrag, en om op een passende manier uiteindelijk hulp of diensten te verlenen.
  Deze vaardigheden worden geoefend in een rollenspel met herkenbare probleemsituaties, die gerelateerd zijn aan jouw leerdoelen. Je krijgt feedback van een acteur die b.v. een agressieve klant speelt die jou teruggeeft wat je overbrengt en door welke (verbale en non-verbale) communicatie er effect is bereikt enz.

  Resultaat
 • De deelnemers kunnen gespannen situaties met agressief gedrag van klanten beter hanteren
 • Je leert tijdig lastig agressief gedrag te herkennen en je bent in staat om hier adequaat op te reageren
 • Je hebt inzicht in de verschillende niveaus van uiting van agressie
 • Je leert spanningsvelden herkennen en je wordt je bewust van je eigen persoonlijke signalen tijdens een conflict
 • je bent je bewust van je sterke en zwakke kanten in het omgaan met agressie
 • de zwakke kanten in je communicatie heb je sterker gemaakt
 • je bent je meer bewust van je non-verbale communicatie, je houding, uitstraling, manier van lopen en bewegen en wat dit teweeg kan brengen
 • je kunt effectiever communiceren in moeilijke situaties met lastig geagiteerd, verbaal/fysiek tot fysiek gewelddadig gedrag
 • je krijgt meer vertrouwen in jezelf

  Kosten en aanmelding
  Deze training duurt 2 à 3 dagdelen afhankelijk van de gewenste inhoud van de training. De prijs voor deze training is afhankelijk van uw wensen.
  Wij willen u graag meer informatie geven en een offerte sturen over de training Leren feedback geven en ontvangen. U kunt ons bellen of mailen (zie contact).

  De trainer
  Annelies Duinmeijer is een ervaren trainer. Zoals eerder is vermeld, zij is 12 jaar zorgcoördinator zwerfjongeren van Amsterdam geweest. Zij heeft psychologie gestudeerd, maatschappelijkwerk, is een ervaren coach, professioneel (trainings)acteur en regisseur en biedt naast verschillende trainingen zoals begeleide intervisie, de cursussen Toneel, Acteren & Bewustwording ook unieke teambuildingsactiviteiten (zie verder wie zijn wij, coaching, training cursus toneel, acteren & bewustwording, begeleide intervisie en teambuildingsactiviteiten)