• Home
 • Introductie
 • Trainingsaanbod
 • Coaching
 • Cursussen
 • Workshops
 • Acteerwerk
 • Regisseren
 • Teambuilding
 • Begeleide Intervisie
 • Folders
 • Aanmelding en contact
 • Publicaties & foto's
 •  

  Begeleiden van (zwerf) probleemjongeren

  Deze training gaat over hoe je (zwerf) probleemjongeren van 15 t/m 23 jaar begeleidt.
  De trainer is 12 jaar zorgcoördinator zwerfjongeren van Amsterdam geweest en heeft gezien dat mensen die met hart en ziel met deze doelgroep werken, het risico lopen om over hun grenzen te gaan. Begeleiden is iets anders als snel boos worden of weglopen voor het (overleving)gedrag of andere psychische problemen van (zwerf)probleemjongeren. Iedere (zwerf) probleemjongere heeft zijn eigen problematiek met mogelijkheden om zorg op maat te bieden. In deze training wil ik aandacht besteden aan de specifieke problematiek van (zwerf) probleemjongeren, het signaleren van mogelijkheden en problemen, het omgaan met het soms moeilijke gedrag van deze doelgroep en het verwijzen naar specifieke hulpverleners.

  Voor wie
  Voor hulpverleners, dienstverleners, mensen in de zorg, docenten, leerlingenbegeleiders, baliemedewerkers en vrijwilligers.

  Inhoud
  Je krijgt praktische informatie over het begeleiden van (zwerf)probleemjongeren, zoals thuisloosheid, overlevingsgedrag, het zoeken naar identiteit, pubertijd en adolescentie, (tehuis)achtergrond, allergie voor hulpverlening, aandachtspunten bij slachtoffers van huiselijk/seksueel geweld, gedragsproblemen (agressie, uitspeelgedrag enz.), psychische problemen (depressie, psychose), persoonlijkheidstoornissen, criminaliteit, verslaving, zwakbegaafdheid en prostitutie. Je kunt in een rollenspel oefenen met o.a. praktische handvatten over hoe je een conflict kunt hanteren, open vragen kunt stellen, over non-verbale communicatie, hoe je grenzen kunt stellen en hoe je een verwijzingsgesprek kunt voeren.
  Je krijgt vervolgens feedback van de acteur die de rol speelt en in de huid is gekropen van b.v. een (zwerf) probleemjongere die slachtoffer is van seksueel geweld, of kenmerken vertoont van een borderlinestoornis, onzeker en snel ontvlambaar is, in de prostitutie werkt en/of psychotisch is, wat jou de unieke kans geeft om te ontdekken hoe ondersteunend jij overkomt bij b.v. deze personen in een rollenspel.

  Vorm
  Naast praktische informatie over het begeleiden van (zwerf)probleemjongeren met hun specifieke problematiek, krijg je enkele handvatten over conflicthantering, omgaan met agressie, grenzen stellen en gesprekstechnieken over non-verbale communicatie, hoe je open vragen stelt, actief luistert, en overtuigt en een verwijzingsgesprek voert.
  Deze vaardigheden worden geoefend in een rollenspel met herkenbare probleemsituaties, die gerelateerd zijn aan jouw leerdoelen. Je krijgt feedback van de acteur die b.v. een (zwerf) probleemjongere speelt en jou teruggeeft wat ondersteunend heeft gewerkt, hoe je overkomt en door welke (verbale en non-verbale) communicatie er effect is bereikt enz.

  Resultaat
 • Je leert vragen stellen en luisteren naar de mogelijkheden en problemen van een (zwerf) probleemjongere met specifieke problematiek
 • Je leert spanningsvelden herkennen en je wordt je bewust van je eigen persoonlijke signalen tijdens een conflict
 • Je luistert naar je eigen grenzen en geeft ze tijdig aan
 • Je ontdekt je eigen rol in het conflict
 • Je beheerst gespreksvaardigheden, zoals open vragen stellen, actief luisteren en overtuigen
 • je leert op een heldere manier een verwijzingsgesprek voeren
 • je bent je bewust van je sterke en zwakke kanten in de begeleiding
 • de zwakke kanten in de begeleiding heb je sterker gemaakt
 • je bent je meer bewust van je non-verbale communicatie, je houding, uitstraling, manier van lopen en bewegen en wat dit teweeg kan brengen
 • je kunt effectiever communiceren in moeilijke situaties met lastig gedrag
 • je krijgt inspiratie, meer energie en vertrouwen in jezelf

  Kosten en aanmelding
  Deze training duurt 2 à 3 dagdelen, afhankelijk van de gewenste inhoud van de training. De prijs voor deze training is afhankelijk van uw wensen.
  Wij willen u graag meer informatie geven en een offerte sturen over de training Leren feedback geven en ontvangen. U kunt ons bellen of mailen (zie contact).

  De trainer
  Annelies Duinmeijer is een ervaren trainer en, zoals eerder is vermeld, 12 jaar zorgcoördinator zwerfjongeren van Amsterdam geweest. Zij heeft psychologie gestudeerd, maatschappelijkwerk, is een ervaren coach, professioneel (trainings)acteur en regisseur, en biedt naast verschillende trainingen zoals begeleide intervisie, de cursussen Toneel en Acteren & Bewustwording ook unieke teambuildingsactiviteiten (zie verder wie zijn wij, coaching, training cursus toneel, acteren & bewustwording, begeleide intervisie en teambuildingsactiviteiten)