• Home
 • Introductie
 • Trainingsaanbod
 • Coaching
 • Cursussen
 • Workshops
 • Acteerwerk
 • Regisseren
 • Teambuilding
 • Begeleide Intervisie
 • Folders
 • Aanmelding en contact
 • Publicaties & foto's
 •  

  Communicatie & Bewustwording

  In deze training leer je bewust en effectief te communiceren. Je krijgt praktische informatie over communicatietechnieken, je ontdekt waar je sterke en zwakke punten zitten in de communicatie en je krijgt de kans deze te verbeteren door doelgericht je boodschap over te brengen en gesprekvaardigheden te oefenen in een rollenspel met een professioneel acteur.

  Voor wie
  Voor iedereen die zijn/haar communicatie (verbaal en non-verbaal) wil verbeteren en bewuster en doelgerichter wil communiceren. Voor bedrijven en organisaties, voor zowel managers als dienstverleners, maar ook mensen die werkzaam zijn in de zorgsector, baliemedewerkers, uitkeringsgerechtigden, vrijwilligers, scholieren en particulieren enz.

  Inhoud
  Je krijgt praktische informatie over communicatietechnieken. Je kunt gespreksvaardigheden oefenen in een rollenspel, je ontdekt waar je sterke en zwakke punten zitten in de communicatie en je krijgt de kans deze te verbeteren.
  Je krijgt in deze training de gelegenheid om je bewust te worden van je mogelijkheden om verschillende communicatievormen uit te proberen in een rollenspel. Je krijgt oefeningen in non-verbale communicatie.
  Je kunt zelf probleemsituaties inbrengen. Misschien zou je b.v. zakelijker willen leren optreden in een bepaalde situatie, meer overtuigen, beter willen leren luisteren, grenzen willen stellen, op een efficiënte manier willen delegeren, een levendige presentatie willen geven of een gevoelig probleem effectief willen bespreken met je leidinggevende/personeelslid/klant enz.
  Je krijgt feedback van de acteur die de rol speelt en in de huid is gekropen van b.v. een personeelslid/klant/directeur/collega, wat jou de unieke kans geeft om te ontdekken hoe jouw bericht overkomt bij deze personen in een rollenspel.

  Vorm
  Naast informatie over gesprekstechnieken en verschillende communicatiepatronen worden er handvatten gegeven zoals de Duinmeijermethode van de 5 G’s en handvatten uit de Cognitieve Gedragsthearapie, Gestalttherapie en Transactionele analyse. Deze vaardigheden worden geoefend in een rollenspel met herkenbare probleemsituaties, die gerelateerd zijn aan jouw leerdoelen. Je krijgt feedback van de acteur die b.v. een klant/directeur/personeelslid speelt en jou laat ontdekken wat je overbrengt, hoe je overkomt en door welke (verbale en non-verbale) communicatie er effect is bereikt enz.

  In deze training
 • krijg je praktische informatie en oefeningen over communicatietechnieken en gespreksvaardigheden (zoals leren samenvatten, open vragen stellen, provoceren, overtuigen, reflecteren, feedback/kritiek geven en ontvangen, inhoud en betrekkingsniveau, metacommuniceren, non-verbale communicatie enz.)
 • ontvang je tips bij het geven van een presentatie
 • formuleer je eigen leerdoelen waarin je jouw communicatie wilt verbeteren
 • kun je meer inzicht krijgen in je manier van communiceren (verbaal en non-verbaal)
 • leer je assertief gedrag door de Duinmeijermethode van de 5 G’s
 • leer je om te gaan met conflicten (geïnspireerd door mediationvaardigheden en geweldloos communiceren)
 • kun je oefenen en gedrags-/communicatiepatronen herkennen (Roos van Leary, TA)

 • Resultaat
 • de deelnemer beheerst communicatietechnieken en gespreksvaardigheden zoals actief luisteren, samenvatten, feedback geven, overtuigen, metacommuniceren enz.
 • je kunt overbrengen wat je bedoelt
 • de deelnemer heeft zich de Duinmeijermethode van de 5 G’s eigen gemaakt en kan beter voor zichzelf opkomen, kritiek geven en ontvangen
 • je bent je bewust van de sterke en zwakke kanten in je communicatie
 • de zwakke kanten in je communicatie heb je sterker gemaakt
 • je bent je bewust van je eigen communicatiestijl
 • je bent je meer bewust van je non-verbale communicatie, je houding, uitstraling, manier van lopen en bewegen en wat dit teweeg kan brengen
 • je leert op een efficiënte manier je boodschap over te brengen
 • je hebt meer inzicht in je gedrag waarom je op een bepaalde manier in sommige situaties communiceert, b.v. vanuit een reddersrol of slachtofferrol (Transactionele theorie)
 • je kunt effectiever communiceren in moeilijke situaties en met lastige mensen
 • je kunt overtuigender spreken
 • je hebt verschillende gedrags-/communicatiepatronen leren te gebruiken
 • je hebt meer vaardigheden geleerd om met conflicten om te gaan
 • Kosten en aanmelding
  Dit is een 1 -daagse training. De prijs voor deze training is afhankelijk van uw wensen. Wij willen u graag meer informatie geven en een offerte sturen over de training: Communicatie & Bewustwording. U kunt ons bellen of mailen (zie contact).

  De trainer
  Annelies Duinmeijer is een ervaren trainer. Zij heeft psychologie gestudeerd, is o.a. deskundig op het gebied van communicatie, is een ervaren coach, ook in het ondersteunen van sprekers voor groepen, heeft bekendheid gekregen met o.a. haar cursussen Acteren & Bewustwording en is een professionele (trainings)acteur. (zie verder wie zijn wij, coaching, training profileren en leren presenteren en cursussen).