• Home
 • Introductie
 • Trainingsaanbod
 • Coaching
 • Cursussen
 • Workshops
 • Acteerwerk
 • Regisseren
 • Teambuilding
 • Begeleide Intervisie
 • Folders
 • Aanmelding en contact
 • Publicaties & foto's
 •  

  Conflicthantering

  In deze training leer je met conflicten om te gaan. Veel mensen vermijden conflicten terwijl je er juist zoveel uit kunt leren. In elke (werk)situatie komen spanningen en irritaties voor.Voordat je het weet negeer je elkaar en is er geen samenwerking meer of je maakt elkaar uit voor alles wat mooi en lelijk is en is het oorspronkelijke verschil van mening of inzicht een echte ruzie geworden. Bij een conflict speelt er meer dan alleen een meningsverschil over de inhoud of de kwestie op zich, ook de emoties en/of botsende persoonlijkheden kunnen een rol spelen. Een conflict ontstaat als mensen in een meningsverschil niet meer naar elkaar willen luisteren.

  Voor wie
  Voor hulpverleners, dienstverleners, mensen in de zorg, docenten, leerlingenbegeleiders, baliemedewerkers, vrijwilligers.

  Inhoud
  Je krijgt praktische informatie over conflicthantering, zoals: soorten conflicten, stappenplan, tips doen en niet doen, conflict analyseren, de 5 manieren om met een conflict om te gaan, mediationvaardigheden, ook tips over non-verbale communicatie en hoe je in contact kan komen met de ander (interactiepatronen).
  Met de nodige richtlijnen en gespreksvaardigheden als (open vragen, actief luisteren en overtuigen) leer je een opbouwend gesprek voeren zodat de ander ook iets heeft aan jouw feedback.
  Je leert spanningsvelden herkennen en je wordt je bewust van je eigen persoonlijke signalen tijdens een conflict. Je krijgt inzicht patronen wat je instaat stelt om emoties om te zetten in heldere communicatie. Wat is je eigen rol in het conflict.
  Verschillende vaardigheden worden geoefend o.a. in een rollenspel met de bekende Duinmeijermethode van de 5 G’s waardoor je ontdekt dat meningsverschillen leerzaam kunnen zijn. Je krijgt vervolgens feedback van de acteur die de rol speelt en in de huid is gekropen van b.v. een dominant personeelslid/of arrogante klant/zakelijke directeur/intelligente collega/aardige partner, wat jou de unieke kans geeft om te ontdekken hoe jij met conflicten omgaat en hoe jij overkomt bij b.v. deze personen in een rollenspel.

  Vorm
  Naast informatie over feedback geven en ontvangen en gesprekstechnieken worden er handvatten gegeven zoals de Duinmeijermethode van de 5 G’s en handvatten uit de Cognitieve Gedragstherapie, Gestalttherapie en Transactionele analyse. Deze vaardigheden worden geoefend in een rollenspel met herkenbare probleemsituaties, die gerelateerd zijn aan jouw leerdoelen. Je krijgt feedback van de acteur b.v. een klant/directeur/personeelslid speelt en jou laat ontdekken wat je overbrengt, hoe je overkomt en door welke (verbale en non-verbale) communicatie er effect is bereikt enz.

  Resultaat
 • Je leert spanningsvelden herkennen en je wordt je bewust van je eigen persoonlijke signalen tijdens een conflict.
 • Je krijgt inzicht in patronen wat je instaat stelt om emoties om te zetten in een heldere communicatie.
 • Je ontdekt je eigen rol in het conflict.
 • beheerst gespreksvaardigheden open vragen, actief luisteren, overtuigen.
 • de deelnemer heeft zich de Duinmeijermethode van de 5 G’s eigen gemaakt
 • je bent je bewust van de sterke en zwakke kanten in je communicatie
 • de zwakke kanten in je communicatie heb je sterker gemaakt
 • je bent je meer bewust van je non-verbale communicatie, je houding, uitstraling, manier van lopen en bewegen en wat dit teweeg kan brengen
 • je hebt meer inzicht in je gedrag waarom je op een bepaalde manier in sommige situaties communiceert, b.v. vanuit een reddersrol of slachtofferrol (Transactionele theorie)
 • je kunt effectiever communiceren in moeilijke situaties met lastig gedrag van mensen
 • je krijgt inspiratie, meer energie en vertrouwen in jezelf

  Kosten en aanmelding
  Dit is een 1-daagse training. De prijs voor deze training is afhankelijk van uw wensen.
  Wij willen u graag meer informatie geven en een offerte sturen over de training: Leren feedback geven en ontvangen. U kunt ons bellen of mailen (zie contact).

  De trainer
  Annelies Duinmeijer is een ervaren trainer. Zij heeft psychologie gestudeerd, is o.a. deskundig op het gebied van communicatie, is een ervaren coach, ook in het ondersteunen sprekers voor groepen, heeft bekendheid gekregen met o.a. haar cursussen Acteren & Bewustwording en is een professionele (trainings)acteur. (zie verder wie zijn wij, coaching, training profileren en leren presenteren en cursussen).