• Home
 • Introductie
 • Trainingsaanbod
 • Coaching
 • Cursussen
 • Workshops
 • Acteerwerk
 • Regisseren
 • Teambuilding
 • Begeleide Intervisie
 • Folders
 • Aanmelding en contact
 • Publicaties & foto's
 •  

  Slecht-nieuwsgesprekken

  In deze training leer je slecht nieuws op een efficiënte en menswaardige manier over te brengen. Voor sommige kan dit een nodige opfriscursus zijn, om weer geïnspireerd te raken en bewust te worden van je eigen misschien nog niet gebruikte mogelijkheden in het voeren van slecht-nieuwsgesprekken.

  Voor wie
  Voor mensen die slecht-nieuwsgesprekken in hun werk voeren, niet alleen voor leidinggevenden en managers van bedrijven, zorginstellingen en dienstverlenende organisaties, maar ook voor ziekenverzorgers, begeleiders, dienstverleners, docenten, schoolbegeleiders, baliemedewerkers, vrijwilligers enz.

  Inhoud
  Je krijgt richtlijnen, zoals het 6 fasenmodel, hoe je een slecht-nieuwsgesprek kunt voeren, praktische informatie over communicatietechnieken en je ontdekt waar je sterke en zwakke punten zitten in de communicatie (verbaal en non-verbaal).
  Je krijgt de kans deze te verbeteren door doelgerichter je boodschap over te brengen en gespreksvaardigheden te oefenen in een rollenspel met een professioneel acteur. Je krijgt in deze training de gelegenheid om je bewust te worden van je mogelijkheden door verschillende probleemsituaties met lastig gedrag, omgaan met verschillende emoties te oefenen in een rollenspel. Je kunt zelf probleemsituaties inbrengen om deze te oefenen in een rollenspel met een professioneel acteur die jou ook nuttige feedback kan geven.

  Vorm
  Je krijgt richtlijnen voor een slecht-nieuwsgesprek zoals het 6 fasenmodel. Er handvatten gegeven zoals de Duinmeijermethode van de 5 G’s en handvatten uit de Cognitieve Gedragsthearapie, Gestalttherapie en Transactionele analyse.
  Daarnaast krijgt je praktische informatie en oefeningen over communicatietechnieken en gespreksvaardigheden (zoals leren samenvatten, open vragen stellen, overtuigen, feedback/kritiek geven en ontvangen, inhoud en betrekkingsniveau, metacommuniceren, non-verbale communicatie enz.)
  Deze vaardigheden worden geoefend in een rollenspel met herkenbare probleemsituaties, die gerelateerd zijn aan jouw leerdoelen. Je krijgt feedback van de acteur die de rol van b.v. een klant/patiënt/personeelslid speelt, jou laat ontdekken wat je overbrengt, hoe je overkomt en door welke (verbale en non-verbale) communicatie er effect is bereikt enz.

  Resultaat
 • je kunt slecht-nieuwsgesprekken efficient voorbereiden, overbrengen en vertellen wat je bedoelt (verbaal en non-verbaal)
 • de deelnemer beheerst communicatietechnieken en gespreksvaardigheden zoals actief luisteren, samenvatten, feedback geven, overtuigen, metacommuniceren enz.
 • je beheerst het 6 fasenmodel
 • de deelnemer heeft zich de Duinmeijermethode van de 5 G’s eigen gemaakt en kan kritiek geven en ontvangen
 • je bent je bewust van de sterke en zwakke kanten in je communicatie
 • de zwakke kanten in je communicatie heb je sterker gemaakt
 • je bent je meer bewust van je non-verbale communicatie, je houding, uitstraling, manier van lopen en bewegen en wat dit teweeg kan brengen
 • je hebt meer inzicht in je gedrag waarom je op een bepaalde manier in sommige situaties communiceert, b.v. vanuit een reddersrol of slachtofferrol (Transactionele theorie)
 • je kunt effectief communiceren in moeilijke situaties en met emotioneel gedrag van mensen omgaan
 • je kunt overtuigender spreken
 • leer je inefficiënte gedachten om te zetten in efficiënte gedachten
 • kun je meer inzicht krijgen in je manier van communiceren (verbaal en non-verbaal)
 • leer je kritiek te geven en te ontvangen door de Duinmeijermethode van de 5 G’s

  Kosten en aanmelding
  Dit is een 1-daagse training. De prijs voor deze training is afhankelijk van uw wensen.
  Wij willen u graag meer informatie geven en een offerte sturen over de training Slecht-nieuwgesprekken. U kunt ons bellen of mailen (zie contact).

  De trainer
  Annelies Duinmeijer is een ervaren trainer. Zij heeft psychologie gestudeerd, is o.a. deskundig op het gebied van communicatie, is een ervaren coach, ook in het ondersteunen van sprekers voor groepen, heeft bekendheid gekregen met o.a. haar cursussen Acteren & Bewustwording en is een professionele (trainings)acteur. (zie wie zijn wij, coaching, training profileren en leren presenteren, cursussen).