• Home
 • Introductie
 • Trainingsaanbod
 • Coaching
 • Cursussen
 • Workshops
 • Acteerwerk
 • Regisseren
 • Teambuilding
 • Begeleide Intervisie
 • Folders
 • Aanmelding en contact
 • Publicaties & foto's
 •  

  Duinmeijer Acteer & Trainingswerk biedt

 • trainingen
 • coaching (voor particulieren, bedrijven en performers)
 • cursussen & workshops (Acteren & Bewustwording, toneelcursussen,
  presenteren, gespreksvoering & communicatietechnieken)
 • een regisseur voor (amateur)toneel en andere podiumkunstenaars
 • (interactief) theater DAT
 • acteerwerk (o.a. trainingsacteurs, act’s, (wijk)theater)
 • teambuilding
 • begeleide intervisie & supervisie

 • Het trainingsaanbod, de cursus en het workshopaanbod liggen op het gebied van
 • communicatie
 • bewustwording
 • professionele begeleiding
 • leiding geven
 • samenwerken
 • begeleide intervisie
 • theatraal evalueren (d.m.v. acteren, terugblikken en vooruitkijken)
 • profileren & presentatie
 • vaardigheidstraining (b.v. in het leren omgaan met lastige situaties en gedrag)
 • verkoop
 • De trainingen, cursussen en workshops kenmerken zich door de praktische en methodische werkwijze. Ze bieden je handvatten en maken je bewust van je mogelijkheden. Ze werken inspirerend, zijn niet te theoretisch, positief en energiegevend, met de werkwijze van ervarend en integratief leren.
  Geïnspireerd door de communicatietheorieën, technieken uit de acteerhoek (stem en beweging, fysieke acteertechnieken en de methode van Stanislavski) en de psychologie (rationele emotieve therapie (RET), cognitieve gedragstherapie, transactionele theorie (TA), oplossingsgerichte methode, gestalttherapie) zullen er op een niet wollige manier oefeningen gedaan worden met weinig theorie. Passende methodieken worden praktisch omgezet in bruikbare handvatten. De door de groep ingebrachte herkenbare casussen worden voor het rollenspel/simulatiespel gebruikt om nieuwe vaardigheden en verbeterde methodieken te oefenen om efficiënter en prettiger om te gaan met probleemsituaties.

  Het resultaat na de training, cursus, workshop of het coachingstraject is dat je specifieke vaardigheden hebt geleerd en dat je op een positieve manier naar jezelf gaat kijken, je nog meer bewust bent geworden van je gevoelens en je inefficiënte gedachtes (het loslaten van ongewenste ballast), wensen kenbaar maakt en grenzen stelt en het leven in het Nu meer mogelijk maakt.
  Blokkades worden hanteerbaarder, waardoor er een leerproces tot stand kan komen waarin efficiëntie gedachten vrijheid geeft en kansen mogelijkheden worden. Ook wordt positieve en creatieve energie voelbaar, wat de kans van kwaliteit en plezier in het leven (privé/werk/optreden) vergroot (zie verder trainingsaanbod, cursussen en workshops).

  Duinmeijer Acteer & Trainingswerk biedt ervaren trainingsacteurs.
  De acteurs zijn bedoeld als ondersteuning voor de trainer en geeft de kans aan de deelnemers om ervarend te leren. Een belangrijke functie is het zichtbaar maken van probleemsituaties/casussen in een rollenspel/simulatiespel. Je krijgt ondersteunende feedback van een acteur die zich inleeft in de rol van b.v. een agressieve cliënt/klant/collega/partner, wat de deelnemer de unieke kans geeft om te ontdekken hoe zij/hij overkomt, de acteur geeft je bruikbare tips over hoe je hier effectiever in de (verbale en non-verbale) communicatie om kunt gaan en jouw doel kan bereiken.

  Interactief theater (DAT) biedt korte (interactieve) voorstellingen over actuele maatschappelijke problemen zoals, kindermishandeling, maar ook ongewenst kinderloosheid, huiselijk geweld, pesterijen op school en op het werk. Interactief betekent o.a. dat het publiek zelf wijzigingen en oplossingen kan aanbrengen in het verloop van het stuk. Nadat je het stuk hebt gezien kun je b.v. aangeven wat een bepaalde personage wel of niet moet doen om een bepaald probleem te voorkomen.

  Ook in het regisseren, acteren bij trainingen, het maken van act’s, (wijk)theater en het geven van toneelcursussen willen wij je inspireren en bewust maken om je eigen mogelijkheden te benutten om je ervaringen, gevoelens en ideeën vorm te geven. (zie verder acteerwerk en regisseren)

  Coaching is een begeleidingstraject gericht op mogelijkheden die je misschien nog niet benut hebt maar wel in huis hebt. Ik biedt individule coaching voor persoonlijke groei, maar ook voor relatiecoaching en loopbaaancoaching. Dit is bedoeld voor iedereen die meer uit zichzelf wil halen op privé- of werkgebied (voor particulieren en voor bedrijven (managers, leidinggevenden e.a. werknemers), ondernemers en podiumensen als zangers, muzikanten, acteurs en performers/sprekers).
  Ik kijk naar wat gaat er wel goed, wat kun je daarvan leren en wat kan beter. Vanuit jouw leerdoel maken we afspraken over het coachingstraject. Ik heb een scala aan mogelijkheden en ervaring, niet alleen door mijn coachingsopleiding, maar ook door mijn studie psychologie en mijn acteursopleiding. (zie verder coaching)

  Het effect bij de teambuildingsactiviteit ‘In een dag(deel) een voorstelling maken’ is dat je plezier hebt, ongebruikte mogelijkheden bij jezelf en bij de ander ontdekt, creatieve oplossingen leert bedenken en meer mogelijkheden gebruikt om samen te werken wat vervolgens weer inspiratie geeft en leidt tot nieuwe ideeën in het werk en verbetering in de collegiale verhoudingen. (zie verder teambuilding)

  Begeleide intervisie is een training die een structuur biedt waarin je methodieken/vaardigheden leert hanteren die het vermogen van zelfreflectie, het ter discussie stellen van eigen handelen en dat van deelnemende collega’s te vergroten, zoals kritisch kijken naar eigen handelen en helder communiceren (bijv. feedback geven en actief luisteren). De bedoeling is dat de groep zelfstandig, zonder trainer, verder kan. (zie verder begeleide Begeleide Intervisie)

  In trainingen, workshops, cursussen en soms ook in coaching worden vaardigheden geoefend in een rollenspel met praktische handvatten zoals de Duinmeijer- methode van de 5 G’s: Gebeurtenis, Gevolg, Gevoel, Geef aan wat je wilt, Ga na of je begrepen wordt. Vaardigheden worden geoefend in o.a. een rollenspel om effectiever met probleemsituaties in het werk en privé om te gaan.

  top